1. Danny B Scorp avatar

  On Fri, Jan 15, 2016 at 1:15 AM, Danny B Scorp said:

  Love Nicki AND Rihanna

 2. SabaMinaj avatar

  On Thu, Oct 27, 2011 at 7:09 AM, SabaMinaj said:

  i love raing men i love rihanna and i love NICKI i have loud and pink friday great albums

 3. loveis avatar

  On Fri, Jul 8, 2011 at 1:05 PM, loveis said:

  in love:))

 4. *Mrs._Minaj* avatar

  On Sat, Jul 2, 2011 at 7:07 PM, *Mrs._Minaj* said:

  :)

 5. #1ken4nicki avatar

  On Fri, Jun 10, 2011 at 12:43 PM, #1ken4nicki said:

  nicee!

 6. #1ken4nicki avatar

  On Fri, Jun 10, 2011 at 12:43 PM, #1ken4nicki said:

  nicee!

 7. #1ken4nicki avatar

  On Fri, Jun 10, 2011 at 12:43 PM, #1ken4nicki said:

  nicee!

 8. #1ken4nicki avatar

  On Fri, Jun 10, 2011 at 12:43 PM, #1ken4nicki said:

  nicee!

 9. #1ken4nicki avatar

  On Fri, Jun 10, 2011 at 12:43 PM, #1ken4nicki said:

  nicee!

 10. #1ken4nicki avatar

  On Fri, Jun 10, 2011 at 12:43 PM, #1ken4nicki said:

  nicee!

Newsletter Signup